KMA

konsulter kma projekt bostad bygg anläggning infrastruktur fastighet installation konsulter kma projekt bostad bygg anläggning infrastruktur fastighet installation
Uppdrag: KMA-chef
Uppdragsgivare: Bravida
Läge: Norra Sverige
Kort beskrivning: Konfidentiellt. Större industriprojekt

konsulter bygg fastighet installation infrkonsulter bygg fastighet installation infr
Uppdrag: HMS-chef
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad
Läge: Lovön, Stockholm
Kort beskrivning: Förbifart Stockholm, beställare Trafikverket.

fastighet installation infrastruktur projektledning fastighet installation infrastruktur projektledning
​​​​​​​Uppdrag: HMS-konsult
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad
Läge: Lovön, Stockholm
Kort beskrivning: Förbifart Stockholm, beställare Trafikverket.

konsulter bygg fastighet installation infrastruktur anläggning konsulter bygg fastighet installation infrastruktur anläggning
Uppdrag: Miljö- och arbetsmiljökonsult
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad
Läge: Sickla, Stockholm
Kort beskrivning: SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening, beställare Stockholm Vatten och avfall.
konsulter inom fastighet installation bygg anläggning infrastruktur konsulter inom fastighet installation bygg anläggning infrastruktur
Uppdrag: BAS-U stöd/KMA
Uppdragsgivare: Comsa
Läge: Skärholmen, Stockholm
Kort beskrivning: Förbifart Stockholm, beställare Trafikverket.
Uppdrag: KMA-samordnare
Uppdragsgivare: YIT
Läge: Henriksdal, Stockholm
Kort beskrivning: Utbyggnad av Henriksdals reningsverk, en del av Stockholms Framtida Avloppsrening, SFA