verksamhet

Entrecon Consulting startades våren 2019 som ett dotterbolag till Entrecon (www.entrecon.se). Företagets grundare Joakim Ruchatz har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom flera branscher och på senare år från konsultbranschen.

Bolaget startades för att möta den ökade efterfrågan på kompetenta, seniora och erfarna konsulter inom samhällsbyggnad. Entrecon Consulting attraherar de bästa resurserna i branschen bland annat genom ett förhållningssätt där frihet under ansvar är nyckelord samt att vi erbjuder våra konsulter möjligheten att få jobba med intressanta och utmanande projekt. Många seniorkonsulter väljer att starta eget bolag och dessa ingår i vårt partnernätverk av underkonsulter.

Vårt löfte till dig som kund är att du alltid skall få den bästa servicen och de bästa konsulterna utifrån ditt specifika behov!

Bolaget har en stadigt ökande omsättning och kundbas med ett 30-tal konsulter sysselsatta hos flera namnkunniga beställare.