Arbetsledare betong

arbteledning bygg konsulter inom bygg infrastruktur bostäder arbteledning bygg konsulter inom bygg infrastruktur bostäder
Uppdrag: Arbetsledare betong med betongklass 1
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad
Läge: Hagastaden, Stockholm
Kort beskrivning: Vår konsult har stöttat  Veidekke Entreprenads platsledning vid grundläggning och gjutning av grund och bottenvåningar. Huset skall i övrigt bestå av massivträ och blir ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö.

arbetsledare betong konsulter inom bygg fastighet infrastruktur förvaltning arbetsledare betong konsulter inom bygg fastighet infrastruktur förvaltning
Uppdrag: Arbetsledare betong 
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad
Läge: Hagastaden, Stockholm
Kort beskrivning: Vår konsult stöttade  Veidekke Entreprenads platsledning vid intunnling av påfarten från E4an som går kontorshuset Life City i Hagastaden.