KonsultTjänster

Projekt- och byggledning

Projekteringsledning

Inköp

Kontrollansvar

BESIKTNING

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Installationsamordning

Platsledning:
Platschef, arbetsledare  & Entreprenadingenjör

Konstruktion

Kalkyl

KMA

BAS-P/U